Yazma Koruması Nasıl Kaldırılır?

Bu wikiHow makalesi sana, bir dosyadan veya çıkarılabilir bir depolama öğesinden, dosyanın veya öğenin içeriklerini düzenleyebilmen için yazma korumasını nasıl kaldıracağını öğretir. Bunun için bir yönetici hesabı kullanıyor olman gerekir. CD-R’lar gibi çıkarılabilir bazı depolama cihazlarında devre dışı bırakılamayan dâhili yazma koruması bulunur.

Yöntem
1
Basit Düzeltmeler
1
Depolama öğesinde fiziksel bir kilit var mı bak. SD kartların çoğunda ve bazı USB flaş disklerin dış kısımlarında öğenin yazılabilir veya salt-okunur olma durumunu kontrol eden küçük kilitler veya anahtarlar bulunur. Gerekliyse böyle bir kilit veya anahtar var mı bak. •Özellikle SD kartlarda fiziksel kilitler, devre dışı bırakılmadığı takdirde genelde kaldırılamayan yazma koruması olduğunu gösterir.
•Kilit mekanizman kırılmışsa onu tamir etmen mümkün olabilir.
2
Doğru dosya sistemini kullandığından emin ol. Windows ve Mac bilgisayarlarda varsayılan olarak farklı dosya sistemleri kullanılır (Windows, Mac’te desteklenmeyen NTFS dosya sistemini kullanır) ve birçok flaş disk, hârici sabit disk ve SD kart Windows kullanımı için önceden biçimlendirilmiştir. Diskini Windows bir bilgisayarda kullandıktan sonra Mac’te kullanmakta sorun yaşıyorsan diski aşağıdakileri yaparak yeniden biçimlendirebilirsin: •Diski Mac’ine tak.
• Sürücünün biçimini “Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü)” yap.
İpucu: Diskinin içeriğini Windows bir bilgisayara yedeklediğinden emin ol; çünkü biçimlendirme işlemi diskin içeriğini siler.
3
Disk dolu mu bak. Yazmaya çalıştığın diskte yer yoksa yazma koruması hatası alabilirsin. Bunu, bahsi geçen diske Bu Bilgisayar’da (Windows) veya Finder’da (Mac) sağ tıklayıp diskte kalan yerin miktarına bakarak kontrol edebilirsin.
4
Bilgisayarında virüs taraması yap. Bilgisayar virüsleri, bilgisayarının çıkarılabilir depolama öğelerine verdiği tepkileri değiştirebilir veya USB öğelerinin tamamını salt-okunur hâle getirebilir. Virüs taraması yaptırmanın, yaşadığın virüs kaynaklı problemleri düzeltmesi gerekir.
5
Flaş diskini veya CD’ni biçimlendir. Biçimlendirme işlemi, çıkarılabilir öğenin içeriğini siler ve seçtiğin biçimlendirme seçeneklerine bağlı olarak dosya sistemini değiştirir. Biçimlendirme işlemi, öğeyi sıfırladığı için son seçeneğin olmalı.
Yöntem
2
Windows’ta Dosyanın Yazma Korumasını Kaldırmak
1
2
3
Dosyanın konumuna git. Dosya Gezgini penceresinin sol tarafında, dosyanın bulunduğu klasöre tıkla. •Tıkladıktan sonra, dosyayı bulabilmek için başka dosyaların arasında gezinmen gerekebilir.
4
Dosyayı seç. Dosya korumasını kaldırmak istediğin dosyaya tıkla.
5
Giriş menü öğesine tıkla. Pencerenin sol üst köşesindedir. Pencerenin en üstünde bir araç çubuğu belirir.
6
Özellikler simgesine tıkla. Bu kırmızı işaret imi araç çubuğunun “Aç” bölümündedir. “Özellikler” penceresi açılır.
7
Salt-okunur kutucuğunun işaretini kaldır. Özellikler penceresinin en altındadır.
İpucu: Bu seçeneği göremezsen Özellikler penceresinin Genel sekmesinde olduğundan emin ol.
8
Uygula’ya tıkla, ardından TAMAM’a tıkla. Her iki seçenek de pencerenin en altındadır. Dosyada yaptığın değişiklikler kaydedilir ve Özellikler penceresi kapatılır. Artık dosyanı düzenleyebiliyor olman gerekir.
Yöntem
3
Mac’te Dosyanın Yazma Korumasını Kaldırmak
1
Finder’ı aç. Mac’inin Dock’ında yüze benzeyen mavi simgeye tıkla. Yeni bir pencere açılır.
2
Dosyanın konumuna git. Finder penceresinin sol tarafında dosyanı barındıran klasöre tıkla. •Tıkladıktan sonra, dosyayı bulabilmek için başka dosyaların arasında gezinmen gerekebilir.
3
Dosyayı seç. Bunun için dosyaya tıkla.
4
Dosya’ya tıkla. Ekranın sol üst tarafındaki bir menü öğesidir. Açılır bir menü belirir.
5
Bilgi Al’a tıkla. Bu seçenek, Dosya açılır menüsündedir. Seçilen dosyanın “Bilgi Al” penceresi açılır.
6
Bilgi Al menüsünün kilidini aç. Pencerenin sağ alt köşesindeki kilit simgesi kapalıysa simgeye tıkla, ardından yönetici parolanı gir.
7
Paylaşım ve İzinler başlığına tıkla. Pencerenin en altına yakındır. Paylaşım ve İzinler menüsü, ek seçenekleri gösterebilmek için genişler.
İpucu: Paylaşım ve İzinler başlığının altında kullanıcı adları ve “Yalnızca Okuma” seçenekleri varsa bu adımı atla.
8
Kullanıcı adını bul. Paylaşım ve İzinler başlığının altında bilgisayarına giriş yaparken kullandığın adı görüyor olman gerekir.
9
Dosyanın izinlerini değiştir. Adının yanındaki “Yalnızca Okuma” kutucuğuna, üstünde “Okuma ve Yazma” yazana kadar tıkla, ardından Bilgi Al penceresini kapat. Artık dosyanı düzenleyebilir olman gerekir.
Yöntem
4
Windows’ta Çıkarılabilir Depolama Cihazında Yazma Korumasını Kaldırmak
1
Depolama öğenin takılı olduğundan emin ol. Devam edebilmek için USB flaş diskin, hârici diskin veya SD kartının Windows bilgisayarına takılı olmalı.
2
3
Başlat’a regedit yaz. Kayıt Defteri komutu bilgisayarında aranır.
4
regedit’e tıkla. Başlat penceresinin en üstünde bulunan bir dizi mavi bloktur. Kayıt Defteri penceresi açılır.
5
HKEY_LOCAL_MACHINE klasörünü genişlet. Pencerenin sol üst köşesinde bulunan “HKEY_LOCAL_MACHINE” klasörünün solundaki aşağı bakan oka tıkla.
Not: Bu klasörü bulabilmek için pencerenin sol tarafındaki panelin en üstüne kadar yukarı kaydırman gerekebilir.
6
SYSTEM klasörünü genişlet.
7
CurrentControlSet klasörünü genişlet.
8
Control klasörünü seç. Bunun için klasöre tıkla.
9
Düzenle’ye tıkla. Pencerenin en üstünde bulunan bir sekmedir. Tıklayınca açılır bir menü belirir.
10
Yeni’yi seç. Bu seçeneği, Düzenle açılır menüsünün en üstüne yakın bir yerde bulursun.
11
Anahtar’a tıkla. Yeni açılır menüsünün en üstündedir. “Control” klasöründe yeni bir klasör (“Anahtar” olarak da bilinir) belirir.
12
Anahtarın adını değiştir. StorageDevicePolicies yaz ve ↵ Enter’a bas.
13
Anahtarın içinde yeni bir DWORD öğesi oluştur. Bunun için: •Az önce oluşturduğun “StorageDevicePolicies” anahtarı seç.
• Düzenle’ye tıkla.
• Yeni’yi seç.
• DWORD (32-bit) Değeri’ne tıkla.
• WriteProtect yaz ve ↵ Enter’a bas.
14
DWORD değerini aç. Bunun için değere çift tıkla. Yeni bir pencere açılır.
15
Değer sayısını sıfır yap. “Değer” metin alanındaki sayıyı seç, ardından sayıyı 0 ile değiştir.
16
TAMAM’a tıkla. Çıkarılabilir depolama öğende yaşadığın salt-okunur sorununun düzelmiş olması gerekir. •Flaş diskin veya CD’n yazılabilir olarak kaydedilmezse verileri kurtarmak için cihazını bir veri kurtarma servisine götürmen gerekir.
Yöntem
5
Mac’te Çıkarılabilir Depolama Cihazında Yazma Korumasını Kaldırmak
1
Depolama öğenin takılı olduğundan emin ol. Devam edebilmek için USB flaş diskin, hârici diskin veya SD kartın Mac’ine takılı olmalı. •Yeni model bir Mac kullanıyorsan, çıkarılabilir öğen için Mac’inin USB-C portlarından birine takılabilen bir dönüştürücü alman gerekebilir.
2
Git’e tıkla. Ekranın en üstünde bulunan bir menü öğesidir. Tıklayınca açılır bir menü belirir. •Ekranın en üstünde Git’i göremezsen çıkması için masaüstüne veya Mac’inin Dock’ında bulunan, yüze benzeyen mavi renkli Finder simgesine tıkla.
3
İzlenceler’e tıkla. Bu seçenek, Git açılır menüsünün en altına yakındır.
4
Disk İzlencesi’ni aç. Bunun için sabit disk şekilli “Disk İzlencesi” simgesine çift tıkla. Yeni bir pencere açılır.
5
Depolama öğeni seç. Disk İzlencesi penceresinin sol üst tarafında depolama öğenin adına tıkla.
6
İlk Yardım’a tıkla. Steteskop şekilli bu sekme, Disk İzlencesi penceresinin en üstündedir.
7
Mac’inin taramayı bitirmesini bekle. Öğenin yazma koruması, öğenin kendisindeki bir hatadan dolayı etkin durumdaysa hata düzeltilir ve diski normal bir şekilde kullanabilirsin. •Öğedeki problem donanım kaynaklıysa öğenin içeriğini kurtarmayı denemek için diski bir veri kurtarma servisine götürmen gerekir.
İpuçları
•Salt-okunur hataları genelde donanım kısıtlaması (salt-okunur anahtarı veya depolama öğesindeki kırık bir bileşen gibi) veya dosya sistemi biçiminin bozuk olmasından kaynaklanır.
Uyarılar
•Yönetici değilsen veya yazma korumasını salt-okunur bir öğeden (CD-R gibi) kaldırmaya çalışıyorsan yazma korumasını kaldıramazsın.